HRe ketel

Een HR-ketel die naast warmte en warm water ook elektriciteit opwekt is de HRe-ketel, die verschillende ketel fabrikanten in ontwikkeling hebben. Er wordt hier ook wel gesproken over Micro-WKK. Dit staat voor micro (klein) warmtekrachtkoppeling.

In de HRe-ketel wordt aardgas omgezet in elektriciteit. De warmte die hierbij vrij komt wordt gebruikt voor ruimteverwarming en warm water. Zo wordt het aardgas erg efficiënt gebruikt, wat niet enkel goed is voor het milieu, maar ook de energierekening van uw klanten lager laat uitkomen! Op het moment dat de verwarming wordt aangezet begint het toestel elektriciteit te leveren. Het betreft dus een warmtevraaggestuurd systeem.

De HRe-ketel zal per saldo iets meer aardgas gebruiken, maar hier staat tegenover dat er minder elektriciteit nodig is.

De totale besparing aan energiekosten kan uitkomen op 20%, wat voor een gemiddeld gezin betekent  € 300,- tot € 400,- op jaarbasis. De uiteindelijke consumentenprijs voor deze toestellen is nog niet bekend, maar er wordt gestreefd naar een terugverdientijd, ten opzichte van een normale HR-ketel, van 5 jaar.