WTW-unit

De WTW-unit is een energie zuinige manier om een woning of bedrijfspand te ventileren.

Een warmteterugwinunit (afkorting WTW) is een apparaat dat zorgt voor balansventilatie met warmteterugwinning. Balansventilatie wil zeggen dat er evenveel lucht wordt afgevoerd als wordt toegevoerd. Dat zorgt voor een goed comfort en een gezond binnenmilieu. Welke temperatuur het buiten ook is, u hoeft voor goede ventilatie het raam dus niet meer open te doen. Maar dat mag wel! Warmteterugwinning betekent dat de warmte uit de lucht die afgevoerd wordt, voor 95 procent weer in de toevoerlucht wordt gebruikt. Dat betekent een aanzienlijke energiebesparing. Luchtjes e.d. krijgen geen kans, omdat de luchtstromen apart door de warmtewisselaar stromen. Die zorgt voor de overdracht van de warmte van de afgevoerde aan de toegevoerde lucht. Ventilatie met warmteterugwinning is zeer comfortabel, tocht krijgt namelijk geen kans. De lucht die toegevoerd wordt, is immers al voorverwarmd en heeft bijna dezelfde temperatuur als de lucht in de woning.

  

Waarom worden WTW-units toegepast?

De warmteterugwinunits, zijn ontworpen om warmte uit de ventilatielucht (retour) over te dragen aan de toegevoerde buitenlucht (toevoer). De uitgangspunten zijn erop gericht om met een zo laag mogelijke hoeveelheid elektrische energie een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. Dit komt tot uiting in de toepassing van een warmtewisselaar met een thermisch rendement van 95% en energiezuinige gelijkstroommotoren. Daarbij is de unit uitgerust met een intelligente regeling en een drie-standenschakelaar. Met de WHR heeft u de beschikking over een modern, en technisch hoogwaardig apparaat waarmee de gewenste balansventilatie in een energiezuinige, goed geïsoleerde en kierdichte woning kan worden gerealiseerd. Een WTW-ventilatiesysteem zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat, tegen een minimaal energieverbruik en houdt de afgevoerde en toegevoerde lucht in balans. Hoe meer je isoleert, hoe meer je moet gaan ventileren.